รถเร่ขายอาหารที่ตระเวนตามตรอกซอกซอย ทำให้คนซื้อเข้าถึงสินค้าสะดวก ไม่ต้องออกนอกบ้าน สอดคล้องกับการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" แต่ก็ต้องทำอย่างปลอดภัยปลอดภัยเชื้อด้วย

รถเร่ขายอาหาร หรือรถพุ่มพวง ที่แม่บ้านทั้งหลายน่าจะรู้จักกันดี ที่มาขายอาหารสด อาหารแห้งถึงหน้าบ้าน และเหมาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและไม่สะดวกเดินทาง ถือว่า เหมาะมากในยุคโควิด 19 ระบาด แต่ผู้ขายก็ต้องดูแลรถและอาหารให้ปลอดเชื้อด้วย ทำยังไงมาดูกัน

กรมอนามัยแนะนำว่า รถเร่ขายอาหาร ต้องปฏิบัติดังนี้ สภาพรถต้องดี ทำความสะอาดทุกวัน อาหารที่จำหน่าย ต้องจัดเก็บแยกเป็นสัดส่วน เนื้อสัตว์สด อาหารทะเล แยกใส่ภาชนะ เก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส ห้ามนำอาหารที่ปรุงข้ามวันมาจำหน่าย ผลไม้ที่หั่นแล้ว เก็บแยกตามประเภทมีการปกปิด

และที่สำคัญต้องใช้น้ำแข็งที่สะอาด อาหารสุก อาหารดิบ ให้แยกภาชนะ อุปกรณ์ที่ใช้ให้ทำความสะอาดทุกวัน ส่วนผู้ขาย ก็ต้องมีสุขอนามัยที่ดี ล้างมือ สวมหน้ากาก ใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหาร ขณะที่ผู้ซื้อ และผู้ขาย ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หากมีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ จาม ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน

ทางที่ดี ก็ต้องใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และล้างมือทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลัง หยิบของที่ซื้อนะครับ

รู้ทันโควิด ... รถเร่ ลดเชื้อ เมื่อรู้ทันโควิด