ทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำร่องใช้เครื่องฉาย uv-c และตู้อบร้อน ฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อนำหน้ากากอนามัย กลับมาให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ซ้ำ แก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน หลังงานวิจัยแล้วพบว่าฆ่าเชื้อได้จริง และไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้องกัน

ทีมแพทย์ รพ.รามาธิบดี สาธิตขั้นตอนการฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส โดยผ่าน "ตู้อบร้อน" และเครื่องฉาย UV-C ที่ประยุกต์มาจาก ตู้อบแห้งจาน และ ตู้อบแห้งฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV  หลังทีมแพทย์ รพ.รามาธิบดี ร่วมกับหลายองค์กร ทำการวิจัย "การฆ่าเชื้อ ด้วยการอบร้อนและฉายรังสี  UV-C เพื่อนำหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัย กลับมาใช้ซ้ำ"  จนประสบความสำเร็จ  โดยพบว่าสามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสได้จริง  และไม่กระทบต่อเส้นใยของหน้ากากอนามัย ซึ่งรพ.รามาธิบดี ได้นำร่องทดลองใช้ มาแล้วประมาณ 3 สัปดาห์ ในการอบฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส บนหน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล  ก่อนนำหน้ากากกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาหน้ากากอนามัย ไม่เพียงพอ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และถือเป็นการเตรียมแผนสำรอง หากเกิดปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน

รศ.พญ. สิริอร วัชรานานันท์  จากภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 1 ในทีมวิจัย กล่าวว่า
ใช้หลักการง่ายๆ ในการฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส ด้วยความร้อนตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการวิจัยมา คือ อุณภูมิในการอบจะต้องอย่างน้อย 65 ถึง 75 องศาเซลเซียส อบในระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง เมื่อครบเวลา ก็สามารถนำหน้ากากกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยยืนยันว่าไม่ส่งผลเสียต่อเส้นใยของหน้ากากอนามัย ซึ่งนอกจากตู้อบความร้อนแล้ว เครื่องฉายรังสี uv-c ก็สามารถ นำมาใช้ ในการกำจัดเชื้อโคโรนาไวรัสได้ด้วย  โดยใช้หลักการเดียวกัน ระยะเวลาในการอบ ตั้งแต่ 22 นาทีขึ้นไป หรือขึ้นอยู่กับรุ่นของตู้ที่ใช้  ซึ่งหลังจากที่ใช้งานแล้ว จะต้องเช็ดทำความสะอาดด้านในของเครื่องด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง  และแม้จะฆ่าเชื้อแล้ว แต่ก็ไม่ควรใช้หน้ากากอนามัยร่วมกัน  โดยหน้ากาก 1 อัน สามารถผ่านการฉายแสงจากเครื่อง UV-C ได้ 240 นาที หรือ 4 ชั่วโมง หรือคำนวนง่ายๆว่าฆ่าเชื้อแล้ว สามารถใช้ซ้ำได้ 2-3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของยางยืดที่คล้องด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่มีตู้อบความร้อน หรือเครื่อง uv-c แบบนี้  ก็สามารถที่จะใช้ตู้อบแห้งเครื่องแก้วอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งปกติทุกโรงพยาบาลจะมีอยู่แล้ว  นำมาใช้ในการอบฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส บนหน้ากาก n95 หรือ surgical mask ได้เช่นกัน  โดยจะต้องวอร์มอุณหภูมิ ของเครื่องให้ได้อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียสก่อน หลังจากนั้นจึงนำหน้ากากอนามัย ซึ่งบรรจุในถุงสะอาด เข้าไปใส่ในตู้ และอบทิ้งไว้ 30 นาที ก่อนจะนำมาใช้ซ้ำได้

ส่วนประชาชนทั่วไป แนะนำว่า หากจะนำตู้อบความร้อน ที่มีอยู่ในบ้าน หรือตู้ฆ่าเชื้อ uv-c มาใช้ เพื่อจะได้นำหน้ากากาอนามัยมาใช้ซ้ำนั้น  จะต้องระมัดระวังรายละเอียดในการใช้งาน  ทั้งเรื่องของอุณหภูมิ และ แสงจากหลอด UV ที่จะกระทบต่อตาหรือผิวหนัง และระยะห่างการวางระหว่างหน้ากากกับหลอดไฟต้องเหมาะสม  ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว หน้ากากอนามัย เหมาะสำหรับการใช้กับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ป่วย ที่มีความจำเป็นต้องใช้

สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถใช้แค่หน้ากากผ้า ที่ซักทำความสะอาด ด้วยผงซักฟอกหรือเติมน้ำยาฆ่าเชื้อก็เพียงพออยู่แล้ว สิ่งสำคัญคือ พฤติกรรมในการป้องกันตนเอง ทั้งการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากผ้า ล้างมือ และการทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องใช้ ที่ต้องหยิบจับสัมผัสร่วมกัน  ก็ถือว่าเพียงพอที่จะดูแลตัวเอง เพราะขณะนี้หน้ากาก n95 หรือ surgical mask ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า

 

สรุปการใช้เครื่อง uv-c และตู้อบร้อน ฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อนำหน้ากากอนามัย กลับมาให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ซ้ำไม่มีผลเสียต่อเส้นใยของหน้ากาก N95 หรือ surgical mask

• การใช้ UV-C สามารถกำจัดเชื้อ coronavirus ได้
• ความแรงของรังสี UV-C ในเครื่องที่ซื้อได้ในท้องตลาด (ที่ใช้ หลอด 4 watts) สามารถกำจัดเชื้อ coronavirus ได้ เมื่อฉายหน้ากากในระยะใกล้ นาน 21 นาที
* อย่างไรก็ตาม ควรระวังตำแหน่งที่วางหน้ากาก เพราะระดับความแรงของรังสีในแต่ละตำแหน่งมีความแตกต่าง พอควร
• การฉายรังสี UV-C ในเครื่องนี้นานถึง 240 นาที ไม่มีผลเสียต่อเส้นใยของหน้ากาก N95
• จากงานวิจัยที่ผ่านมาการอบร้อน ในอุณหภูมิระดับ 56-75 °C สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้
• การอบร้อน ในอุณหภูมิระดับ 65-75 °c (ซึ่งมีวิจัยรองรับว่าสามารถกำจัดเชื้อ coronavirus) นานถึง 240 นาที ไม่มีผลเสียต่อเส้นใยของหน้ากาก N95 หรือ surgical mask

-------
"ตู้อบจาน" ที่ซื้อตามท้องตลาด สามารถปรับอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ "ฆ่าเชื้อโควิด-19" ได้ เพื่อนำหน้ากากอนามัย กลับมาใช้ซ้ำได้ แถมไม่มีผลเสียต่อเส้นใยของหน้ากาก N95 หรือ surgical mask

• การใช้ UV-C สามารถกำจัดเชื้อ coronavirus ได้
• ความแรงของรังสี UV-C ในเครื่อง ที่ซื้อได้ในท้องตลาด (ที่ใช้ หลอด 4 watts) สามารถกำจัดเชื้อ coronavirus ได้ เมื่อฉายหน้ากากในระยะใกล้ นาน 21 นาที
* อย่างไรก็ตาม ควรระวังตำแหน่งที่วางหน้ากาก เพราะระดับความแรงของรังสีในแต่ละตำแหน่งมีความแตกต่าง พอควร
• การฉายรังสี UV-C ในเครื่องนี้นานถึง 240 นาที ไม่มีผลเสียต่อเส้นใยของหน้ากาก N95
• จากงานวิจัยที่ผ่านมาการอบร้อน ในอุณหภูมิระดับ 56-75 °C สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้
• การอบร้อน ในอุณหภูมิระดับ 65-75 °c (ซึ่งมีวิจัยรองรับว่าสามารถกำจัดเชื้อ coronavirus) นานถึง 240 นาที ไม่มีผลเสียต่อเส้นใยของหน้ากาก N95 หรือ surgical mask

วิธีการเอาตัวรอดของหมอไทย หลังหน้ากากอนามัย ไม่เพียงพอ!