"นายกรัฐมนตรี" ห่วงใยคนไทยทุกคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ หลังเกิดเหตุวุ่นวายสนามบินสุวรรณภูมิ ขอประชาชนเข้าใจปฎิบัติตามข้อบังคับ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความเป็นห่วงเหตุความวุ่นวาย หลังจากมีเที่ยวบินผู้โดยสารจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้ ( 3 เม.ย.63)

นายกรัฐมนตรีขอให้ครอบครัว ผู้ปกครอง และบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้เข้าใจในขั้นตอนการทำงานของรัฐบาล ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยทุกคนที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง จะต้องเข้าสู่มาตรการกักตัวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

หลังจากเดินทางเข้ามายังประเทศไทยแล้ว ผู้โดยสารหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่รัฐบาลกำหนด โดยให้กักกันเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา 14 วัน และต้องไปรายงานตัวต่อศูนย์คัดกรองโควิด-19 ประจำหมู่บ้านหรือชุมชนท้องที่ที่อำเภอกำหนด ฝ่าฝืน มีโทษตาม พรก.ฉุกเฉิน โดยไม่มีข้อยกเว้น

นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเข้าใจในการทำงานของรัฐบาล ที่มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันและยับยั้งการระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบายในช่วงนี้ จึงขอให้ประชาชนอดทน ให้ความร่วมมือเพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัว และเพื่อสังคมจะได้ปลอดภัย หากไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ปฎิบัติตาม จะส่งผลเสียตามมาทีหลัง