"จุรินทร์" เผยสรรพสามิตปลดล๊อค เอทานอลผสมกรีเซอรีนผลิต "เจล-แอลกอฮอล์" จำหน่ายได้แล้ว คาดเมษายนนี้ จะมีเจล-แอลกอฮอล์ออกตลาดมากขึ้น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์เรื่องเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ว่า ในช่วงที่ผ่านมา มีปัญหาอุปสรรคพอสมควรในเรื่องของการผลิตเจลล้างมือและแอลกอฮอล์เข้าสู่ตลาดผู้บริโภคที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด เนื่องจากติดมาตรการของหลายหน่วยงานด้วยกัน ทำให้เจลล้างมือไม่สามารถผลิตออกสู่ตลาดได้ทันความต้องการของผู้บริโภค

มาตรการหนึ่ง คือ มาตรการของ อย. ซึ่งได้กำหนดให้เจลล้างมือที่ผลิตออกขายในตลาดต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 70% ซึ่งมีผลดีจะทำให้เจลฯ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 70% นั้น มีมาตรฐานสูงขึ้น แต่มีผลให้เจลฯจำนวนหนึ่งที่ไม่เข้าเกณฑ์ต้องกวาดออกจากตลาดไปทำให้เกิดการขาดแคลนในช่วงนั้น และกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ซึ่งยังไม่อนุญาตให้แอลกอฮอล์ที่ผสมกรีเซอรีนสามารถนำออกไปจำหน่ายได้ นอกจากบริจาคเพียงอย่างเดียว

โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ปลดล็อคให้โรงงานผลิตเอทานอลสามารถผสมกรีเซอรีน แล้วนำออกมาผลิตเพื่อการจำหน่ายได้แล้ว คาดว่า ในเดือนเมษายนนี้ จะมีเจลและแอลกอฮอล์สามารถที่จะออกสู่ตลาดได้มากขึ้น