รพ.สนาม ธรรมศาตร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ หากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก เปิดรับบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์อย่างเร่งด่วน เตรียมรับมือผู้ป่วยโควิด19 เพิ่มขึ้น

รพ.สนามธรรมศาสตร์ เปิดรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว ผู้ป่วยที่รักษาที่นี่จะเป็นผู้ป่วยที่อาการไม่หนัก ทีมแพทย์จึงต้องให้ผู้ป่วยดูแลตัวเอง วัดไข้เอง วัดออกซิเจนในเลือดเอง เพื่อเป็นการลดการสัมผัสระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ และยังช่วยลดปริมาณแพทย์ พยาบาล ที่มาดูแลได้อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อให้แพทย์ พยาบาล ได้กระจายไปช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีอาหารหนักกว่า แต่อุปสรรคที่พบอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ เช่น ปรอทวัดไข้ ที่วัดออกซิเจนในเลือด จึงต้องจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อย่างเร่งด่วน ไว้รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19 ที่จะเข้ามาเพิ่มในอีกไม่กี่วัน ซึ่งตอนนี้ทาง รพ.ต้องเตรียมจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อย่างเร่งด่วน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (กองทุนบริจาค) 050-2-00002-9 และ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 091-0-20188-8”

รพ.สนาม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่เพียงพอ!