มาดูกันว่าร้านอาหาร จะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้สะอาดปลอดภัยจากโควิด-19

การปรุงอาหารต้องทำให้สุกใหม่ ด้วยความร้อนอย่างทั่วถึง ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำบ่อยขึ้น หมั่นเช็ดถูมากขึ้น จุดเสี่ยงที่สัมผัสร่วมกัน อย่าง ลูกบิด ก๊อกน้ำ สายฉีดชำระ ราวบันได ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยา หรือทำความสะเอาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสม่ำเสมอ กระดาษชำระที่ใช้แล้วต้องกำจัดโดยใส่ถุงให้มิดชิดและทิ้งในที่ทิ้งขยะ ให้มีอ่างล้างมือ มีสบู่เพียงพอ รวมถึงจัดเจลล้างมือ ไว้บริการลูกค้า

ผู้ที่ต้องสัมผัสอาหาร ต้องล้างมือด้วยน้ำ และ สบู่ทุกครั้งทั้งก่อนเตรียมปรุงอาหาร หลังออกจากห้องส้วม และ หลังสัมผัสสิ่งสกปรก สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวก หรือ เน็ตคลุมผม ตลอดเวลาที่เตรียมอาหารและบริการ ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง ควรมีช้อน ชิมอาหาร แยกต่างหาก หากมีไข้สูง ไอ หอบ หรือ เจ็บป่วยอื่นๆ ให้หยุดปฏิบัติงาน การล้างทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ที่ใช้เตรียมอาหารและบริการ ให้ขจัดเศษอาหารและล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจาน ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 2 ครั้ง ฆ่าเชื้อโรคด้วยการทำให้แห้ง ผึ่งตากแดด หรืออบด้วยความร้อน จากนั้นเก็บในภาชนะที่มิดชิด สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร แค่นี้ก็ทำให้ร้านอาหารของเราปลอดจากเชื้อโรคได้แล้ว

รู้ทันโควิด...ร้านอาหารไทยสร้างเกราะป้องกันโรคโควิด-19