ผู้ว่า กฟภ. ยืนยัน เงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า 300 บาท ไม่เกี่ยวกับประกันมิเตอร์ไฟ

จากกรณีโลกโซเชียลมีการแชร์ข้อความที่ว่า หากมีการขอเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้าแล้ว เมื่อมิเตอร์เสียหายจะต้องจ่ายกันเองนั้น

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดเผยว่า เดิมเวลาประชาชนจะใช้ไฟฟ้าจะต้องมีค่าใช้จ่าย 2 ส่วน คือ ค่าติดตั้งมิเตอร์ และค่าประกันการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าที่ กฟภ. จะเรียกเก็บตามขนาดของมิเตอร์ เช่น มิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ที่บ้านเรือนใช้กัน จะต้องมีการจ่ายค่าประกันล่วงหน้า 300 บาท เพื่อกรณีผู้ใช้ไฟไม่จ่ายเงิน ก็จะหักเงินส่วนนี้ไป

ส่วนการคืนเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟแล้ว หากพบว่ามิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านนั้นๆ มีปัญหา กฟภ. ก็ต้องไปเปลี่ยนให้ใหม่ เพราะ์ถือเป็นทรัพย์สินของ กฟภ.

ขณะนี้ยอมรับว่า มีประชาชนเข้าเว็บไซด์เพื่อลงทะเบียนขอรับเงินค่าประกันไฟฟ้าคืนเป็นจำนวนมาก ทำให้เว็บไซต์ล่ม จึงขอให้ประชาชนทยอยเข้าลงทะเบียน

ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวันนี้ จะเป็นอีก 3 เดือนข้างหน้า หรือปีหน้าก็ได้ เพราะไม่มีกำหนดระยะเวลาคืนเงิน

โดย กฟภ. จะคืนเงินประกัน 300 บาท ให้ประชาชนจำนวน 16 ล้านราย