นายกรัฐมนตรี สั่งเด้งฟ้าผ่าอธิบดีกรมการค้าภายใน เซ่นปมปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนและมีการกักตุน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนในสังกัดเดิม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (15 มี.ค.) จนกว่าจะมีการตรวจสอบกรณีการกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐบาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในตัวคำสั่งระบุว่า ระหว่างการปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ให้นายวิชัย อยู่ในความควบคุมและกำกับดูแลของปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และให้กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเพื่อให้การบริหารราชการของกรมการค้าภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป

ขณะที่ อธิบดีกรมการค้าภายใน ชี้แจงกรณีการส่งออกหน้ากากอนามัย ว่า หน้ากากที่ส่งออกเป็นชนิดที่แพทย์ไทยไม่ได้ใช้ พร้อมนำหน้ากากมาแสดงให้สื่อมวลชน ซึ่งเป็นลักษณะสายเชือกผูกด้านหลัง ซึ่งทางองค์การอาหารและยา ยืนยันแล้วว่า วงการแพทย์ไทยไม่ใช้ ส่วนอีกแบบเป็นหน้ากากประเภทที่มีเครื่องหมายการค้า มีคำสั่งซื้อมาจากต่างประเทศ เมื่อมีแบรนด์จะไม่สามารถยึดนำมาขายในประเทศได้ จะติดกฎหมายเรื่องทรัพย์สินทางปัญหา ดังนั้นเก็บไว้ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ จึงอยู่ใน 3 เงื่อนไขที่อนุญาตให้ส่งออกได้ และบางรายได้บีโอไอ ซึ่งเงื่อนไขของบีโอไอขายในประเทศไม่ได้ เพราะได้รับการยกเว้นภาษีและวัตถุดิบ จึงต้องส่งออกอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม หน้ากากลักษณะนี้ มีคำขอเข้ามา 50 ล้านชิ้น แต่อนุญาตให้ส่งออกไม่มาก 5-6 ล้านชิ้นเท่านั้น ยืนยันว่า หน้ากากที่สามารถใช้ในไทยได้ คณะกรรมการไม่อนุญาตให้ส่งออกเลย และตนเองไม่มีอำนาจเด็ดขาดที่เซ็นอนุมัติส่งออกคนเดียว แต่ต้องมาจากความเห็นชอบคณะกรรมการฯ ที่มี ตัวแทนจากกระทรวงต่างๆด้วย

พร้อมยอมรับเสียกำลังใจบ้าง เพราะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาตลอด

"นายกฯ" เด้งฟ้าผ่า "อธิบดีกรมการค้าภายใน" เซ่นปมกักตุนหน้ากากอนามัย