‪สภามีมติไม่เห็นชอบให้ตั้ง กมธ.ศึกษาป้องกันรัฐประหาร ด้วยคะแนนเสียง 242 ต่อ 215 เสียง‬

ที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี ชวน หลีกภัย เป็นประธาน ได้เปิดให้มีการลงมติในญัตติตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันการรัฐประหาร โดยผลการลงมติคือ ไม่เห็นด้วย 242 เสียง เห็นด้วย 215 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

ดังนั้นสภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติ 'ไม่เห็นด้วย' ให้ตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันการรัฐประหาร ซึ่ง ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่เป็นผู้เสนอ และได้มีการอภิปรายโดย ส.ส. ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล รวม 47 คน ก่อนที่จะมีการลงมติในวันนี้

นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่ารัฐประหารเกิดไม่ได้หากนายทหารระดับปฏิบัติการ ข้าราชการ ไม่ยินยอม และโต้แย้ง นิติกรไม่ช่วยเขียนกฎหมายป้องกันคณะรัฐประหารหลังรัฐประหาร ศาลตัดสินลงโทษ และ ส.ส. พร้อมใจกันต่อต้านรัฐประหาร นักธุรกิจและนายทุนไม่เป็นท่อน้ำเลี้ยง สื่อมวลชนพร้อมใจนำเสนอข่าวต่อต้านรัฐประหาร ไม่เรียก ‘บิ๊ก’ ไม่เรียก ‘ลุง’ ถ้าคนไทยมีสำนึกในประชาธิปไตยและต่อต้านรัฐประหาร รัฐประหารไม่มีทางสำเร็จ