ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 จะล้มหรือไม่ กรณีมี ส.ส.รัฐบาลเสียบบัตรแทนกัน

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของ ส.ส.ขอให้ช่วยวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท จะต้องล้มไปหรือไม่ กรณีที่มี ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลลงคะแนนแทนกัน

ก่อนหน้านี้ ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ศาลรัฐธรรมนูญเคยวางบรรทัดฐานในการวินิจฉัยกรณีที่มี ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลลงคะแนนแทนกันไว้ว่า เป็นการลงคะแนนที่ไม่สุจริต พร้อมกับสั่งให้ 1.) การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ 2.) ร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท 'เป็นโมฆะ' เนื่องจากกระบวนการออกกฎหมายไม่ชอบ

สำหรับปัญหาของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี พ.ศ.2563 มาจากการเปิดเผยโดยนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ที่ออกมาให้ข้อมูลว่า ส.ส.พรรคภูมิใจไทยบางคนไม่อยู่ในที่ประชุม แต่กลับปรากฎว่ามีการลงคะแนนเห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย