โฆษกรัฐบาล ยืนยัน นายกรัฐมนตนตรี ไม่อนุญาตให้นำนามสกุลไปตั้งเป็นชื่อสะพาน เชื่อคนจะจดจำจากคุณงามความดี ไม่ใช่การนำชื่อไปตั้ง

วันที่ 17 มกราคม 2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงกรณีที่ นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร ว่า ควรสร้างสะพานจาก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ไปยัง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อแก้ปัญหาการจราจร โดยใช้ชื่อสะพานว่า "จันทร์โอชา" ซึ่งเป็นนามสกุลของนายกรัฐมนตรี

โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า กรณีดังกล่าวไม่ได้เกิดจากแนวคิดของนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด โดยอยากให้แยกประเด็น เป็น 2 ประเด็น คือ การเสนอแก้ปัญหาในพื้นที่ เชื่อว่าเป็นเจตนาดี ซึ่งกระทรวงคมนาคมต้องเป็นคนรับเรื่องเพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนการที่ นานสายันห์ เสนอตั้งชื่อสะพาน โดยใช้นามสกุลของนายกรัฐมนตรีนั้น ยืนยันว่า ไม่ได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ฝากขอบคุณในความหวังดี แต่ไม่อนุญาตให้นำไปตั้งเป็นชื่อสะพาน หรือสถานที่อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนตัว หรือเงินหลวง เพราะเชื่อว่าใครจะจดจำก็ต้องจดจำที่คุณงามความดีไม่ใช่การนำชื่อไปตั้ง อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะต้องมีการพูดคุยกับ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ให้มีความชัดเจน ว่า ก่อนจะนำประเด็นใดที่เกี่ยวข้องไปพูด ต้องมีความเข้าใจตรงกันก่อน

นอกจากนี้ นางนฤมล ยังกล่าวถึง กรณีการอนุมัติงบกลางจำนวน 3,079,472,482 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่านำไปขุดบ่อบาดาล 500 บ่อ ว่า เป็นข่าวปลอม เพราะเงินจำนวนนี้ จะมีการเจาะบ่อบาดาล ทั้งหมด 1,103 บ่อ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานราคากลาง และยังเป็นงบประมาณที่ครอบคลุมโครงการอื่นๆ ทั้งหมด 2,041 โครงการ เช่น โครงการหาบ่อน้ำผิวดิน และโครงการซ่อมแซมระบบประปา พร้อมขอให้หยุดเผยแพร่ข่าวต่อ เพราะหากใครนำข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีการดำเนินตามกฎหมายต่อไป