ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ ใครทำธุรกรรมทางการเงินบ่อยเตรียมโดนเรียก

โดยก่อนหน้านี้ กรมสรรพากรเคยออกมาชี้แจงแล้ว ว่า กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการพุ่งเป้าจัดเก็บภาษีจากกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ รวมถึงผู้ที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย หากแต่จะกระทบโดยตรงกับกลุ่มที่มีการเลี่ยงภาษีหรือไม่เคยเสียภาษี

โดยสาระสำคัญ คือ กำหนดให้สถาบันการเงิน และ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้กรมสรรพากร ทราบคือ

1. มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชี รวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป
2. มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชี รวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และ มียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป

หากพบเป็นไปตาม 2 ข้อนี้ ต้องรายงานไปยังกรมสรรพากร หากธนาคาร หรือผู้ให้บริการอีเพย์เมนต์ไม่รายงาน กรมสรรพากรมีอำนาจลงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และ ปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน รวมถึง ปรับปรุงอัตราโทษ กรณีเจ้าพนักงานเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษี หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

‘ภาษีอีเพย์เมนต์’ ผู้ค้าออนไลน์มีผลบังคับแล้ว วันนี้!!