คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง อนุมัติปรับขึ้นค่าโดยสาร รถ ขสมก. - รถร่วมฯ อีก 1 บาท รถ บขส. และ รถร่วม บขส. ขยับขึ้น 10% เริ่ม 21 ม.ค. 62

นายพีระพล ถาวรสุขเจริญ อธิบดีกรมขนส่งทางบก ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เปิดเผยว่า ที่ประชุมพิจารณาภาระของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะหมวด 1-4 ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดมีภาระต้นทุนสูงขึ้น แม้ที่ผ่านมาภาครัฐจะมีการช่วยชดเชยค่าก๊าซให้ แต่ก็ไม่คุ้มต้นทุนต้องประสบปัญหาขาดทุน มีการหยุดวิ่งให้บริการไปแล้วประมาณ 500 คัน จากรถร่วมบริการทั้งหมดในระบบกว่า 3,000 คัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯเห็นถึงความจำเป็นต้องอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถร้อน ทั้ง ขสมก. และรถร่วมบริการ 1 บาท ส่วนรถปรับอากาศให้ปรับขึ้นระยะละ 1 บาทด้วย

ส่วนรถที่มีการจัดซื้อมาของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแผนการปฏิรูป มีการซื้อรถที่อายุไม่ถึง 2 ปี มีการติดตั้งระบบ E-Ticket และ GPS รถดังกล่าวให้ปรับราคา ในส่วนของรถร้อน ค่าโดยสาร 12 บาท ส่วนรถปรับอากาศ 4 กม. แรก คิดอัตราค่าโดยสาร 15 บาท ระยะหลังจากนั้นให้จัดเก็บ 25 ตลอดสาย ขณะที่รถ บขส. และ รถร่วม บขส. ปรับขึ้นราคา 10% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2562