กระทรวงคมนาคม รับข้อเสนอของผู้ประกอบการรถร่วม ขสมก. ขอปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ร้อนเพิ่มอีก 3 บาท รถเมล์ปรับอากาศเพิ่มอีก 2บาท โดยให้กรมการขนส่งทางบก พิจารณาค่าโดยสารตามความเหมาะสม ภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้

สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง หรือ รถร่วม ขสมก. เดินทางมารอฟังผลการประชุมของกระทรวงคมนาคม หลังยื่นเรื่องขอปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมล์

หลังการประชุม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เบื้องต้นกระทรวงคมนาคม รับข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการฯไว้พิจารณา คือ ปรับอัตราค่ารถเมล์ร้อนร่วมขสมก. ขึ้นอีก 3 บาท จากเดิมราคา 9 บาท เป็น 12 บาทตลอดสาย

ส่วนรถเมล์ปรับอากาศปรับขึ้นอีก 2 บาท จากเดิมเริ่มต้น 13 บาท เป็น 15 บาทต่อเที่ยว และ เก็บระยะถัดไป เพิ่มระยะละ 2 บาท ส่วนรถโดยสารปรับอากาศที่จะเข้าสู่โครงการปฏิรูปจะขอให้จัดเก็บอัตราค่าโดยสารเริ่มจาก 20 บาท ในระยะ 4 กิโลเมตรแรก ส่วนกิโลเมตรที่ 5 เริ่มจัดเก็บที่ 25 บาท

หลังจากนี้จะมอบหมายให้คณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง กรมการขนส่งทางบก พิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าโดยสารให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้

สำหรับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะคงไม่สามารถทำกำไรสูงสุดได้ ซึ่งการพิจารณาปรับขึ้นคาโดยสารครั้งนี้ ทีดีอาร์ไอ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษามาเรียบร้อยแล้ว ครอบคลุมต้นทุนเชื้อเพลิงปัจจุบัน , ค่าแรง และค่าซ่อมบำรุง

ด้าน นางภัทรวดี กล่อมจรูญ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง กล่าวว่า พอใจในระดับหนึ่ง เพราะผู้ประกอบการไม่ได้ต้องการให้ปรับค่าโดยสาร จนมีกำไร ต้องการเพียงรายได้ ที่พอจะนำไปลงทุนปรับปรุงคุณภาพรถ และการบริการให้ดีขึ้น พร้อมขอโทษประชาชน ที่ให้บริการไม่ดี เพราะผู้ประกอบการมีปัญหามากมาย มั่นใจว่า หากได้รับการอนุมัติปรับค่าโดยสารโดยเร็ว จะสามารถให้บริการที่ดีขึ้นได้โดยเร็วเช่นกัน

คมนาคมรับข้อเสนอ รถร่วม ขสมก. ขอขึ้นค่าโดยสารเพิ่ม 3 บาท