กรมการขนส่งทางบก เผยสาเหตุยังไม่ปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ เพราะคะแนนความพึงพอใจของประชาชนยังน้อย แถมยังมีการร้องเรียนผ่านศูนย์ 1584 สูง ทั้งปฏิเสธผู้โดยสาร แสดงกิริยาไม่สุภาพ และขับรถหวาดเสียว

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในฐานะโฆษกกรมฯ ชี้แจงถึงสาเหตุยังไม่ปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ ว่า หลังจากกรมได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่ ควบคู่กับการศึกษาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนและค่าครองชีพ เพื่อให้ผู้ขับรถแท็กซี่สามารถประกอบอาชีพได้ จากที่ติดตามประเมินผลพบว่า คะแนนความพึงพอใจผ่านแอปพลิเคชัน DLT Check in น้อยกว่า 70 % นอกจากนั้นยังมีการร้องเรียนผ่านศูนย์ 1584 อาทิ ปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร จึงระงับการปรับอัตราค่ารถแท็กซี่ไว้จนกว่าปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ได้รับการยอมรับจากประชาชน

ทั้งนี้ จากสถิติการร้องเรียนรถแท็กซี่ผ่านสายด่วน 1584 ในปี 2561 (1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2561) ยังมีเรื่องร้องเรียนจำนวน 48,223 เรื่อง ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา (ปี 2559 มีเรื่องร้องเรียน 43,804 เรื่อง ,ปี 2560 มีเรื่องร้องเรียน 43,254 เรื่อง) โดย 5 อันดับเรื่องร้องเรียน คือ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร , แสดงกิริยาไม่สุภาพ, ขับรถประมาทหวาดเสียว , ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร และไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลง

"ทางกรมตระหนักถึงความจำเป็นเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการแท็กซี่อย่างยั่งยืน จึงได้จ้างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ทำการศึกษาปัญหาความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการแท็กซี่ รวมทั้งโครงสร้างต้นทุนการประกอบการ และอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งได้ส่งมอบผลการศึกษาแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผลและจัดทำสรุปนำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาต่อไป" นายกมล กล่าว