กระทรวงพาณิชย์ เผย แนวทางช่วยเหลือชาวนาไทย โดยมุ้งเน้นด้านการตลาดนำการผลิต รวมถึงพัฒนาและรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยเพื่อการส่งออก

เครือข่ายสมาคมชาวนาและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทย ร่วมเสวนาหาทางออกและแก้ปัญหาข้าวไทย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังความเห็นเพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการหระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ปัญหาหลักของชาวนาไทย คือ ไม่รู้และไม่ทราบว่า ช่วงไหน ตลาดต้องการข้าวชนิดไหน ทำให้ผลผลิตที่ออกมาไม่ตรงกับความต้องการ หรือคุณภาพไม่ได้ตามที่ตลาดต้องการ ส่งผลให้ราคาขายตกต่ำลงไปด้วย

ซึ่งการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดโลก ส่วนใหญ่คือ ข้าวหอมมะลิ ปัญหา คือ เรื่องคุณภาพข้าวหอมมะลิ แม้ในพื้นที่เดียวกัน แปลงนาติดกัน แต่มาตรฐานคุณภาพกลับต่างกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำแผนและลงพื้นที่สร้างความรู้ หรือ นวัตกรรมในการวัดคุณภาพข้าวให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิ ราคาส่งออกก็จะไม่ตกต่ำต่อไป

พาณิชย์ เผย "แผนพัฒนาข้าวไทย" เน้นการตลาดนำการผลิต