กรมการค้าภายในโดยกระทรวงพาณิชย์ ย้ำ คุมเข้มเรื่องขายของออนไลน์ ต้องแสดงราคาให้ชัดเจนและค้าขายตรงไปตรงมา พร้อมเปิดสายด่วนร้องเรียนผ่าน 1569

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยมาตรการควบคุม ดูแลการ ค้าขายผ่านระบบออนไลน์ หลังจากนี้จะเข้มงวดมากขึ้น มีช่องทางให้ประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสได้ โดยเฉพาะการขายของออนไลน์ที่ไม่แสดงราคา ค่าจัดส่ง ค่าบริการต่างๆ รวมถึง ชนิด ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจน

ทางกรมฯจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหลังมีผู้ร้องเรียนมา หากพบว่าไม่แสดงราคาให้ชัดเจนจริง ก็จะดำเนินการจับและปรับรายละไม่เกิน 10,000 บาท

ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน มีผู้ร้องเรียนร้านค้าออนไลน์ไม่แสดงราคาให้ชัดเจน และ ขายของไม่ตรงกับราคาที่แสดง จำนวน 328 ราย

นอกจากนี้ การขายของออนไลน์ยังมีข้อปฎิบัติหลายข้อเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ต้องจดทะเบียนการตลาดแบบตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ส.ค.บ. หากยอดขายเกิน 1 ล้าน 8 แสนบาท แต่ถ้าไม่เกิน 1 ล้าน 8 แสนบาท ก็ต้อง จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME

พาณิชย์คุ้มเข้ม "ค้าออนไลน์" ต้องแสดงราคาชัดเจน!