เอี๊ยง สิทธา ดารานักแสดงจาก ละครเรื่อง พยัคฆา ช่อง 8 ร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ รณรงค์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ  ปี2560   

ห้องประชุม2  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข – เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (28 มิ.ย 60)  สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดงานแถลงข่าว กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจิรญ  โดยมี นายแพทย์ ธวัช สุนทราจารย์ รัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์ เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค และ เภสัชกร สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมเป็นประธานงานแถลงข่าว  

ทั้งนี้ มีดารานักแสดงจาก ละครเรื่อง พยัคฆา ช่อง 8  อาทิ เอี๊ยง- สิทธา สภานุชาติ ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ รวมถึง มด-ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ จากละครเรื่อง เพลิงรักไฟมารทางช่อง8 ก็ได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ด้วยเช่นกัน โดยวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ตรงกับ วันที่ 9 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับ วันเข้าพรรษาของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ และ ประชาชนทั่วไป งดเหล้า เข้าพรรษา กระตุ้นให้ตระหนักถึงอันตราย จากแอลกกอฮอล์ โดย พรีเซ็นเตอร์ทั้งสอง มด ณปภัช และ เอี๊ยง สิทธา มีกำหนดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 4 ก.ค นี้

เอี๊ยง สิทธา กล่าวว่า  “อยากให้ ลด ละเลิก การดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง  เราทราบถึงผลเสียของการดื่มสุราของมึนเมาอยู่แล้วว่า จะนำพามาแต่โรคร้ายหลายโรค ทำลายสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็ง ติดสุราเรื้อรัง และยังเป็นภาระให้กับคนรอบข้างด้วย นอกจาก เลิกแอลกอฮอล์ในวันเข้าพรรษา และ อบายมุขทุกประเภท ก็ควรหันมาใส่ใจในวันสำคัญทางศาสนา เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร สร้างกุศลให้กับตนเอง ส่วนใครที่กำลังตั้งใจจะเลิกดื่มแอลกอฮอล์ ผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เลิกได้สำเร็จ เพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีและใช้ชีวิตไม่ความประมาทครับ ” เอี๊ยง สิทธา กล่าว