จับตา! วันนี้ลุ้นศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน ปมก้าวไกลหาเสียงแก้ ม.112 ล้มล้างปกครอง หรือไม่

วันนี้ 31 ม.ค. 67 ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย คดีที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ และประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล ใช้นโยบายยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หาเสียงในช่วงการเลือกตั้ง สส.ครั้งที่ผ่านมา

โดยมาตรการการรักษาความปลอดภัย รอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งประชาชนสามารถติดตามการอ่านคำวินิจฉัยผ่านช่องทางยูทูบของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า นายชัยธวัช กับนายพิธา ไม่ได้เดินทางไปรับฟังคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่ที่สภาผู้แทนราษฎร

คดีนี้ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความของพุทธะอิสระ ได้ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า การหาเสียงเลือกตั้ง ของ นายพิธา และพรรคก้าวไกล ที่เสนอยกเลิกมาตรา 112 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ หากเป็นไปตามที่ร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งพรรคก้าวไกลยุติการกระทำดังกล่าว

ตามคำร้องของนายธีรยุทธ หากนายพิธาและพรรคก้าวไกล นำเรื่องยกเลิก ม.112 มาหาเสียงไม่ได้ ก็จะถูกสั่งให้ยุติการกระทำนี้เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการถูกตัดสิทธิทางการเมืองหรือยุบพรรค แต่ก็มีการวิเคราะห์กันว่า คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ จะเป็น "สารตั้งต้น" ให้มีผู้นำไปร้องยุบพรรคก้าวไกลต่อไปในอนาคต