รัฐบาลจัดหนักของขวัญปีใหม่! ลดค่าไฟไม่เกินหน่วยละ 4.20 บาท กลุ่มเปราะบาง 3.99 บาท 4 เดือน ตรึงราคาน้ำมันดีเซล-ก๊าซหุงต้ม 3 เดือน

วันที่ 19 ธ.ค. 2566 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ด้วยการตรึงค่าไฟฟ้า งวดใหม่ เดือนมกราคม – เมษายน 2567 สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟน้อยกว่า 300 หน่วยต่อเดือน จำนวน 17 ล้านครัวเรือน โดยจะตรึงราคาค่าไฟฟ้าเอาไว้ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย

ขณะที่กลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 300 หน่วยต่อเดือน ที่ประชุมครม. ได้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าจากเดิมกำหนดอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย เป็นไม่เกิน 4.20 บาทต่อหน่วย แต่จะปรับลดลงในอัตราเท่าใดนั้น กระทรวงพลังงาน จะขอพิจารณาราคาก๊าซในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2567 อีกครั้ง

ส่วนราคาน้ำมันดีเซล ยังตรึงไว้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร และราคาก๊าซหุงต้ม ตรึงราคาที่ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567

สำหรับราคาน้ำมันเบนซิน ขณะนี้ยังไม่สิ้นสุดมาตรการ แต่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแล้ว กระทรวงพลังงานจะพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง