ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ไอซ์ รักชนก เตรียมลุ้นต่อ 14 ธ.ค. นี้ ศาลอาญานัดคดี ม.112

วันที่ 29 พ.ย. 2566 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารข่าวผลการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของ ไอซ์ รักชนก สส.กทม. พรรคก้าวไกล จำเลยในคดีอาญา หมายเลขดำที่ อ 683/2565 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 34 หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า คำโต้แย้งของจำเลยและเอกสารประกอบแสดงเหตุผล โต้แย้งเฉพาะ มาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 34 วรรคหนึ่ง และคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้

จึงยุติการไต่สวนตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และ มาตรา 34 วรรคหนึ่ง หรือไม่

ผลการพิจารณา

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 34 วรรคหนึ่ง

ส่วนคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ 683/2565 เป็นคดีที่ ไอซ์ รักชนก สมาชิกกลุ่ม “คลับเฮ้าส์เพื่อประชาธิปไตย” ขณะนั้น ถูกดำเนินคดีตามมาตรา 112 และข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เนื่องจากมีผู้แจ้ง บก.ปอท. ให้ดำเนินคดีหลังมีการทวิตข้อความวิจารณ์รัฐบาลเรื่องผูกขาดวัคซีนโควิด พร้อมติดแท็กปลุกระดมชุมนุม และแสดงความไม่พอใจต่อสถาบัน ซึ่งคดีนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 14 ธ.ค. นี้