วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยนางนิภา ธรรมบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้บริหาร และพนักงาน MEA ส่งมอบปฏิทินปีใหม่ประจำปี 2567 ที่ผลิตขึ้นในรูปแบบอักษรเบรลล์ ให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมี นายกิติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิคนตาบอดไทย เป็นผู้รับมอบ จำนวน 500 เล่ม ซึ่ง MEA ได้จัดทำปฏิทินในรูปแบบอักษรเบรลล์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และอำนวยความสะดวกกับผู้พิการทางสายตาให้มีความเท่าเทียมทางสังคม ณ บริเวณ Creative Zone ชั้น 1 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

 

 

#ปฏิทินอักษรเบรลล์ #สมาคมคนตาบอดเเห่งประเทศไทย
#MEACSR #การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

MEA มอบปฏิทินปีใหม่ในรูปแบบอักษรเบรลล์ ให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย