"เศรษฐา" โต้ไม่ใช่หุ่นเชิด "ทหาร" เพื่อประโยชน์การเมือง หลังจุดยืนชัด ไม่ยุบ "กอ.รมน."

เป็นประเด็นร้อน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ยังคงเป็นประเด็นร้อน ที่ไม่ได้วุ่นวายแค่ในประเทศ เมื่อสื่อต่างชาติออกบทวิเคราะห์ ใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงการคลัง ไม่ยุบ กอ.รมน. อาจเป็นเพราะยอมอ่อนข้อให้กองทัพ เพื่อความได้เปรียบทางการเมือง และ จึงตั้งคำถามว่า เป็นหุ่นเชิดของกองทัพหรือไม่

“โจมตีว่าผมเป็นหุ่นเชิดของพรรคเพื่อไทยหรือตระกูลชินวัตรหรืออะไรก็แล้วแต่ ผมขอชี้แจงดังนี้

พรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายยุบ กอ. รมน. ในการหาเสียงของเรา และการยุบ กอ. รมน ไม่อยู่ในนโยบายที่ผมแถลงต่อรัฐสภา

แต่พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยมีความประสงค์ ความปรารถนาที่จะทำกองทัพให้ทันสมัย สอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น และในส่วนของ กอ. รมน. นั้นเราตระหนักดีว่าบทบาทการปราบปรามศัตรูของรัฐ ในยุคสงครามเย็น ได้จบลงแล้ว บัดนี้ในยุคของรัฐบาลพลเรือนโดยผมเป็นนายกฯ จะทำให้ กอ. รมน. มีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางประชาธิปไตย ปกป้องสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และในยามวิกฤติก็พร้อมช่วยเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนด้วย

พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนี้เชื่อในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลางความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาเกือบ 20 ปี เรายืนยันไม่เลือกหนทางที่จะหักโค่นทำลายกันและกัน แต่ละเลือกวิธีประสานแนวคิด วิธีการทำงานให้เป็นคุณต่อประชาชน เพราะเราตระหนักดีว่าความต่อเนื่องของการเมืองในระบอบการเลือกตั้งคือหัวใจของประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและสันติที่สุด

ผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทย หาเสียงและขอฉันทามติจากเสียงของประชาชนและรัฐสภา ไม่ใช่หุ่นเชิดของใคร โปรดอย่าดูหมิ่นประชาชนครับ”