"ชลน่าน" มั่นใจ หาก "แพทองธาร" เป็นหัวหน้าพรรค จะขับเคลื่อนเพื่อไทยไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดด ชูมีคุณสมบัติพร้อม เป็นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิก

นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทย เพื่อเลือกหัวหน้า และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวันพรุ่งนี้ว่า จะมีการเสนอชื่อนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ให้เป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่นั้น ก็ขอให้ติดตามในวันพรุ่งนี้ ซึ่งหากเป็นชื่อของนางสาวแพทองธารจริง ก็คาดหวังว่าจะสามารถนำองคาพยพของพรรคเพื่อไทยเดินหน้าได้ และเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามนั้น

“เพราะว่าคุณแพทองธารเอง ได้ทำงานการเมืองมา เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นมีคุณสมบัติมีความพร้อม มีความสำคัญทางจิตวิญญาณและศูนย์รวมจิตใจ คุณแพทองธารเป็นจุดแข็งที่สุดของพรรคเพื่อไทย และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกที่พร้อมให้ความร่วมมือ ดังนั้นการขับเคลื่อนในมุมที่เป็นหัวหน้าพรรคพรรคเพื่อไทยน่าจะขับเคลื่อนได้ดีและไปข้างหน้าอย่าง ก้าวกระโดดได้” นายแพทย์ชลน่าน กล่าว

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวต่อว่า ในส่วนบทบาทของหัวหน้าพรรคคนใหม่นั้น มองว่าพรรคเพื่อไทยเป็นองค์กรทางการเมือง ที่อาสาขออำนาจประชาชนในการดูแลประเทศชาติบ้านเมือง ซึ่งหากได้รับวางใจเป็นเสียงข้างมากก็สามารถใช้อำนาจนั้นมาทำหน้าที่บริหาร ดังนั้นการทำหน้าที่ของหัวหน้าพรรคต้องมุ่งไปยังประชาชนว่าจะมอบอำนาจให้กับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ อย่างไร ซึ่งก็เป็นเรื่องแรก และเรื่องที่สอง การใช้อำนาจแทนประชาชนก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ส่วนเรื่องที่สามต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วม ซึ่งพรรคการเมืองจะต้องเป็นพรรคของประชาชนได้ ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วม ไม่ว่าการเป็นสมาชิกหรือผู้สนับสนุนที่ไม่เป็นสมาชิก ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือกรรมการบริหารเป็นเรื่องสำคัญ โดยหัวหน้าพรรคคนใหม่จะต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของพรรคที่ได้กำหนดไว้ ขณะนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาล และพรรคก็ต้องส่งเสริมการตรวจสอบสนับสนุนการการทำงานของรัฐบาลให้เป็นไปเพื่อประชาชนประชาชนอย่างแท้จริง ที่มีทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ