"ภูมิธรรม" เผย ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เริ่มใช้ได้ 1 ก.พ. 2567 ย้ำ รัฐบาลพร้อมปรับปรุงเงื่อนไขตามข้อเสนอแนะยืนยันเดินหน้านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ผิดหลักการ

วันที่ 16 ต.ค. 66 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าในวันนี้ จะมีการเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 ให้นายกรัฐมนตรีเซ็น รับทราบวันนี้และเริ่มทำงานได้เลย โดยมีคณะอนุกรรมการ 2 คณะ โดยมีนายนิกรจำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา ดูแลเรื่องรับฟังความคิดเห็น ส่วนเรื่องกฎหมายมีนายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้ดูแล ยืนยันทุกคนพร้อมทำงานอยู่แล้ว ส่วนการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อตกลงว่าจะประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง ทางนี้ไม่ได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานแต่ให้คณะอนุกรรมการดำเนินการตามความคล่องตัวแต่ต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วตามไทม์ไลน์ที่ได้วางเอาไว้

ส่วนหากนายกรัฐมนตรี รับทราบรายชื่อคณะกรรมการแล้วจะมีการเริ่มประชุมเลยหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการเอง

ขณะนี้คณะอนุกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ได้มีการประชุมและขอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 ได้ทำงานก่อน

นอกจากนี้นายภูมิธรรมยังกล่าวถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลที่กระแสสังคมที่มีทั้งเห็นด้วยและคัดค้านจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการดำเนินนโยบายหรือไม่นั้น ถือเป็นเรื่องธรรมดา ที่มีทั้งเสียงสนับสนุนและคัดค้านถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกเรื่อง ซึ่งรัฐบาลก็รับฟังและนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเท่าที่อยู่ในเงื่อนไขไม่เสียหลักการ ยืนยันว่าไม่กระทบ และจะเดินหน้าทำงาน พร้อมกันนี้ยินดีที่จะปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ พร้อมย้ำว่าไม่ผิดหลักการที่จะใช้เงินส่วนนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ของประเทศในภาวะที่กำลังยากลำบาก ทั้งนี้นโยบายนี้จะเริ่มได้ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้พูดไว้