"ศรีสุวรรณ" ยื่นยุบก้าวไกล ปล่อยปิยบุตรชี้นำ กรณีช่อถูกตัดสิทธิ์ ชี้เข้าข่ายครอบงำผิดกฎหมายพรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กศรีสุวรรณ จรรยา โดยระบุว่า ยื่นคำร้องชี้เบาะแสให้ กกต. ตรวจสอบกรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวตำหนิพรรคก้าวไกลที่ไม่รีบออกมาสื่อสารแบบเป็นทางการไม่ว่าจะแถลงหรือวิจารณ์ใดๆรู้สึกได้ว่า “ไร้น้ำใจ” กับน.ส. พรรณิการ์ วานิช จนเกินไป กระทั่งรุ่งขึ้นอีกวันพรรคก้าวไกลออกมาคัดค้านและออกแถลงการณ์ช่วยน.ส. พรรณิการ์ ถือได้ว่าเป็นการชี้นำ ครอบงำ ต้องห้ามตามกฎหมายพรรคการเมืองหรือไม่

ทั้งนี้ ตาม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม. 28 กำหนดเป็นข้อห้ามไว้ชัดเจนว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้ พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ส่วนใน ม.29 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการใดอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่า โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมหากฝ่าฝืน ม.28 อาจมีโทษตาม ม.92(3) เป็นเหตุให้ กกต.เสนอศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้ ส่วนผู้ที่ฝ่าฝืน ม.29 ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 5-10 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000-200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การกระทำของนายปิยบุตร ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความในลักษณะดังกล่าว ดูเหมือนจะมีอิทธิพลต่อส.ส. พรรคก้าวไกลอย่างมาก ถึงขนาดดาหน้ากันออกมาให้สัมภาษณ์ รวมทั้งพรรคก้าวไกลก็ออกมาโพสต์แถลงการณ์คัดค้านคำพิพากษาอย่างเอิกเกริก หลังจากนั้น สอดรับกับการชี้นำของนายปิยบุตรโดยชัดแจ้งกรณีเช่นนี้ อาจถือได้ว่า พรรคก้าวไกลและนายปิยบุตรกระทำการอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืน ม.28 และหรือ ม. 29 แห่ง พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ด้วยเหตุดังกล่าว องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงจำต้องนำความพร้อมพยานหลักฐานมาร้องเรียนและชี้เบาะแสให้ กกต.ดำเนินการตรวจสอบและไต่สวนตามครรลองของกฎหมายต่อไป หากพบเป็นการฝ่าฝืนก็ให้ดำเนินการลงโทษและหรือเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค