ราคาทอง วัน จันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 1 คงที่

 

- ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,950 บาท ขายออกบาทละ 32,050 บาท
- ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 31,381.20 บาท ขายออกบาทละ 32,550 บาท