"ป.ป.ช." เปิดเซฟ "หมอชลน่าน" ทรัพย์สิน 560 ล้าน หนี้ 6 แสน คู่สมรสถือครองที่ดิน 500 ล้าน ของสะสม กระเป๋าแบรนด์เนม

26 พ.ค. 66 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย โดยรายที่น่าสนใจคือ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2566

นพ.ชลน่าน แจ้งว่า ตนเอง และ น.ส.นวลสกุล บำรุงพงษ์ คู่สมรส (อยู่กินกันฉันสามีภริยา) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 560,855,277 บาท หนี้สิน 602,902 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของนพ.ชลน่าน 9,618,264 บาท ประกอบด้วย เงินสด 40,000 บาท เงินฝาก 443,264 บาท ที่ดิน 2,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3,000,000 บาท และทรัพย์สินอื่น 4,135,000 บาท มีหนี้สิน 602,902 บาท โดยแจ้งว่าเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

ส่วนทรัพย์สินคู่สมรสมี 550,849,557 บาท ประกอบด้วย เงินสด 1,800,000 บาท เงินฝาก 1,700,330 บาท ที่ดิน 501,339,338 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 18,600,000 บาท ยานพาหนะ 5,750,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 21,659,889 บาท ขณะที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพยสิน 387,455 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน และเงินฝาก

โดยทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ ที่ดินของคู่สมรส 18 รายการ มูลค่า 501,339,338 บาท แจ้งว่าได้มาจากการซื้อ 8 รายการ ในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และได้มาจากมรดก 10 รายการ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำพูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยในจำนวนที่ดินทั้งหมดมีที่ดินที่มีเนื้อที่สูงสุดในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำพูน 45 ไร่เศษ มูลค่า 125,207,500 บาท และในพื้นที่ อ.ปากช่อง 38 ไร่เศษ มูลค่า 218,286,600 บาท เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีรถยนต์คู่สมรส 4 รายการ ประกอบด้วย รถยนต์ Benz E280 1 คัน รถยนต์ Benz C180 coupe 1 คัน รถยนต์ Benz GLC 250 d 1 คัน และรถยนต์ BMW X3 1 คัน มูลค่ารวม 5,750,000 บาท

สำหรับทรัพย์สินอื่น ที่น่าสนใจ อาทิ พระเครื่อง 8 รายการ ของนพ.ชลน่าน มูลค่า 3,710,000 บาท พระเครื่องเมฆสิทธิ์หลวงพ่อทับ วัดอนงค์ สีเขียวทอง ของคู่สมรส แจ้งว่าไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ แหวนเพชรตาแมวโบราณสีมรกต ของคู่สมรส แจ้งว่าไม่สามารถประเมินค่าได้ กระเป๋า Hermes และอุปกรณ์ตกแต่ง 25 รายการ มูลค่ารวม 6,098,000 บาท

กระเป๋าแบรนด์เนมอื่น ๆ 45 รายการ มูลค่ารวม 5,970,000 บาท เครื่องประดับแบรนด์เนม 70 รายการ เครื่องประดับทองคำและเพชร 81 รายการ รองเท้าแบรนด์เนม 51 รายการ ผ้าซิ่นน่านนางพญาคำเคิบ/ซิ่นไหม 160 รายการ เป็นต้น

นพ.ชลน่าน ยังแจ้งว่า มีรายได้ต่อปี 1,798,255 บาท แบ่งเป็น เงินเดือน 1,388,880 บาท เบี้ยประชุม กมธ./อนุกมธ. 96,975 บาท เบี้ยประชุมผู้นำฝ่ายค้าน 310,400 บาท รายจ่ายต่อปี 580,000 บาท ส่วนคู่สมรสแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 45,562,750 บาท โดยเป็นเงินเดือน 180,000 บาท และเป็นรายได้จากการขายที่ดิน มีรายจ่ายต่อปี 5,386,532 บาท โดยแจ้งว่ามีการบริจาคที่ดินทำถนนสาธารณะ 2 ที่ มูลค่า 2,620,000 บาท