การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดกิจกรรม BETTER BANGKOK RUN 2023 : วิ่งเพื่อกรุงเทพที่ดีกว่า รายได้จากค่าสมัครทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับ 52 โรงเรียนในเครือกรุงเทพมหานคร

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง รศ.ดร. ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดกิจกรรม BETTER BANGKOK RUN 2023 : วิ่งเพื่อกรุงเทพที่ดีกว่า ณ MEA อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย ซึ่งรายได้จากค่าสมัครทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดซื้อ และติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับ 52 โรงเรียนในเครือกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศไทย ได้มีโอกาสที่เปิดกว้างขึ้นในการได้รับความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่ง MEA ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองมหานคร

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง MEA กรุงเทพมหานคร และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด หรือ AIS ในการจัดงานวิ่งการกุศล BETTER BANGKOK RUN 2023 : เพื่อกรุงเทพที่ดีกว่า โดยเส้นทางวิ่งเริ่มต้นจาก MEA อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย มุ่งหน้าไปที่ถนนสุขุมวิท แยกราชประสงค์ เข้าสวนลุมพินี ตรงต่อไปถึงสวนเบญจกิตติ ข้ามสะพานลอยแยกคลองเตย ก่อนจะกลับเข้าเส้นชัยที่ MEA อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย โดยมีระยะทางวิ่ง 13.5 กิโลเมตร และระยะทางวิ่ง 5 กิโลเมตร

โดยการแข่งขัน ในระยะทางวิ่ง 13.5 กิโลเมตร ตัดสินจากเวลาของ CHIPTIME ชิงเงินรางวัล และถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA โดยผู้แข่งขันจะได้รับเสื้อที่ระลึก BBR2023 เหรียญรางวัล ส่วนผู้แข่งขันระยะทางวิ่ง 13.5 กิโลเมตร จะได้รับเสื้อ BBR2023-Finisher ถ้วยรางวัล และเงินรางวัลตามลำดับ และภายในงานมีกิจกรรม Lucky draw โดยนักวิ่งของ Better Bangkok Run 2023 ที่เข้ามาร่วมงานจะได้รับสิทธิ์จับฉลากรับ DECO-Luciano มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Limited Edition BBR2023 สนับสนุนโดย DECO Green Energy & P-BIKE รวมถึงการประมูลมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รุ่น Sofia BETTER BANGKOK RUN 2023 : Limited Edition มูลค่า 47,900 บาท โดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนเข้าโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ wifi ให้น้องๆทั้ง 52 โรงเรียนในเครือกรุงเทพมหานครฯ

โดยระยะทางของกิจกรรม BETTER BANGKOK RUN 2023 : วิ่งเพื่อกรุงเทพที่ดีกว่า จะเต็มไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามของเส้นทางในโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ที่ MEA ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อาทิ ถนนสุขุมวิท และถนนราชดำริ MEA มีความเตรียมพร้อมในด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า การรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ความเสถียรภาพ อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA นั้นยังครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงดำเนินไปพร้อม ๆ กันกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ โดยโครงการนนทรีที่ MEA ดำเนินการเสร็จสิ้นและส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับประชาชน จากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยดีตลอดมา

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า พร้อมใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับความห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยความร่วมมือครั้งนี้ MEA หวังอย่างยิ่งในการจุดประกายความร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเมืองหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

 

MEA ร่วมกับ กทม.-AIS เปิดกิจกรรม BETTER BANGKOK RUN 2023