MEA มอบของขวัญปีใหม่ ร่วมขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงมหาดไทย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โครงการ "ท่าเรือสว่างไสว ประชาชนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ของขวัญปีใหม่ 66

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดตัวโครงการ “ท่าเรือสว่างไสว ประชาชนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” การติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ให้ครอบคลุมท่าเรือสาธารณะทั้งหมด ประมาณ 80 แห่ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ร่วมขับเคลื่อนภารกิจมหาดไทย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่ 2566

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดย MEA ร่วมกับกรมเจ้าท่า ได้ดำเนินโครงการ “ท่าเรือสว่างไสว ประชาชนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าบริเวณท่าเรือ ให้ครอบคลุมท่าเรือสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ประมาณ 80 แห่ง

ปัจจุบัน MEA ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟฟ้า LED แบบโซล่าเซลล์ ที่ท่าเทียบเรือสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเสร็จจำนวน 10 แห่ง เช่น ท่าเรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ท่าเรือวัดเขียน ท่าเรือเทศบาลเมืองปากเกร็ด 1 และท่าเรือเทศบาลเมืองปากเกร็ด 2 และจะดำเนินการให้ครบทุกจุดในเดือนมีนาคม 2566 นี้ ทั้งนี้ MEA ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร พร้อมขับเคลื่อนตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เป็นความร่วมมือของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ (MEA Volunteer) และจิตอาสา 904 ลงพื้นที่สร้างความมั่นใจรวมถึงดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรทางเรือ จากการเกิดไฟฟ้ารั่วบนโป๊ะหรือท่าเทียบเรือสาธารณะซึ่งมีโครงสร้างเป็นโลหะทำให้มีความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดหากอุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งไว้ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการท่าเทียบเรือในการเดินทางสัญจรทางน้ำและเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้ารวมถึงขอเลื่อนเครื่องวัดฯ สามารถแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน ทุกเขต หรือแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ได้ที่ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news รวมถึง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

MEA มอบของขวัญปีใหม่ โครงการ "ท่าเรือสว่างไสว ประชาชนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"