"ในหลวง-ราชินี" เสด็จเยี่ยม "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" เป็นการส่วนพระองค์ หลังทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาล พสกนิกรเนืองแน่นเฝ้ารอรับถวายกำลังใจ

16 ธ.ค. 65 เมื่อเวลา 13.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งทรงพระประชวร โดยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาล

 

โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์ให้ประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ อีกด้วย

 

โดยก่อนหน้านี้เวลา 12.50 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเพื่อทรงเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาด้วย

 

ขณะที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ นำแจกันดอกไม้พระราชทานแก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระรูป