ไทยเจอโควิด-19 ลูกผสม! พบคนติดแล้ว 2 ราย ชี้เป็นเชื้อลูกหลานโอมิครอน แพทย์กังวลเหตุ "เชื้อหลบภูมิคุ้มกันเก่ง"

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันพบโควิด-19 พันธุ์ลูกหลานโอมิครอนในไทย โดยระบุว่าโควิด-19 สายพันธุ์ ลูกหลาน “โอมิครอน” ที่มีโอกาสหลบภูมิคุ้มกันมากสุด คือ XBB รองลงมา BQ.1.1 และ BN.1 แต่ไทยยังไม่พบ BQ.1.1

ล่าสุดไทยพบสายพันธุ์ XBB จำนวน 2 ราย เป็นหญิงต่างชาติ 60 ปี และหญิงไทย 49 ปี มาจากสิงคโปร์ หายเป็นปกติแล้ว  โดยส่วนโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย XBB เป็นสายพันธุ์ผสมระหว่างสายพันธุ์ BJ.1 (BA.2.10.1.1) และ BM.1.1.1 (ฤ.2.75.3.1.1.1)  โดยมีบรรพบุรุษร่วมกันคือ BA.2   

นอกจากนี้ ยังพบเชื้อ BF.7 ในไทย 2 รายเป็นชายต่างชาติ 16 ปี และหญิง 62 ปี เป็นบุคลากรทางการแพทย์ อาการไม่รุนแรง

ส่วนสายพันธุ์ BN.1 พบรวมอีก 10 ราย ทั้งหมดเป็นตระกูลโอมิครอน แม้จะแพร่เร็วแต่ไม่รุนแรง