"ทิพานัน" ถามหาจุดยืน "เพื่อไทย" เอาให้ชัด ใช้นักโทษหนีคดีหาเสียงแลนด์สไลด์ เตือนเสี่ยงถึงยุบพรรค-โทษหนัก ทำ "ทักษิณ" อาจเสี่ยงคุกอีก 5 ปี พร้อมปลุกคนไทยไม่เอาตระกูลคอร์รัปชันบริหารประเทศ

 

วันที่ 15 ก.ย. 65 นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทีมโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวในคลับเฮาส์ชี้นำให้เลือก "พรรคเพื่อไทย" เพื่อสร้างแลนด์สไลด์ 2 สมัย และพูดถึงนโยบายค่าแรงต่าง ๆ ว่า นายทักษิณได้พยายามพูดจาสั่งการพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอด ต่างกรรมต่างวาระ ล่าสุดทำเหมือนเป็นหัวคะแนนช่วยหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทย จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าพรรคเพื่อไทยมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับการหาเสียงในครั้งนี้หรือไม่

เพราะถึงแม้ในหลายครั้งพรรคเพื่อไทยมักจะอ้างว่าเป็นสิทธิ์ของนายทักษิณ และไม่สามารถห้ามให้นายทักษิณแสดงความเห็นชี้นำได้ แต่เท่าที่ติดตามสถานการณ์ที่ผ่านมา ไม่มีครั้งใดเลยที่กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจะแสดงถึงการไม่สนองตอบ หรือแสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าไม่ยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของนายทักษิณ และในช่วงโค้งแรกการหาเสียงครั้งนี้ก็เช่นกัน

ทั้งนี้ นางสาวทิพานัน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยต้องเคารพกฎหมายและต้องทำความเข้าใจว่า เป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงครอบงำ ชี้นำการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองขัด พรป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 28 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

โดยนางสาวทิพานัน กล่าวว่า การห้ามดำเนินการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำนั้น กำหนดห้ามการกระทำของ "ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมือง" ซึ่งนายทักษิณขาดคุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ตาม พรป. พรรคการเมือง มาตรา 9 และมาตรา 24 เช่น เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปี เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช นายทักษิณจึงเข้าข่ายทั้งไม่ใช่สมาชิกพรรคเพื่อไทย ถือเป็นคนนอก แถมพ่วงท้ายว่าเป็น นักโทษหนีคดีด้วย

การกระทำฝ่าฝืนดังกล่าวมีโทษถึงยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นเวลา 10 ปี ขณะที่ผู้ครอบงำพรรคก็มีโทษจำคุกเป็นเวลา 5 ปี ปรับตั้งแต่ 100,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเช่นเดียวกับกรรมการบริหารพรรค

"เชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่ต้องการตระกูลที่คอร์รัปชันมาบริหารประเทศ จึงอยากทราบจุดยืนของพรรคเพื่อไทยว่า ชัดเจนใช่หรือไม่ที่จะใช้นายทักษิณ นักโทษคดี มาหาเสียงแลนด์สไลด์ให้พรรคการเมือง โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย มีความคิดเห็นอย่างไร เห็นด้วยกับคำประกาศต่าง ๆ ของนายทักษิณหรือไม่ สิ่งสำคัญที่สุดคือพรรคเพื่อไทยควรต้องเคารพกฎหมาย ควรเคารพประชาชน ไม่เอานักโทษโกงชาติมาเป็นแบบอย่างให้ลูกหลาน ไม่เอาคนที่มีประวัติคอร์รัปชันมาหาเสียงนโยบายพรรค" นางสาวทิพานัน กล่าว