อย. ให้ใช้ยาฉีดป้องกันโควิด-19 ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งผลการศึกษาล่าสุดพบ ยาตัวนี้ล้างฤทธิ์ไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนได้

 

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติขึ้นทะเบียนยา Evusheld ของบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า จำกัด ภายใต้การอนุญาตแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 65

ยา Evusheld เป็นยาในกลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี ที่ใช้เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้ใช้สำหรับการรักษาแต่อย่างใด และไม่ได้แทนที่การสร้างภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีน


โดยยานี้สามารถใช้ได้ในกลุ่มผู้ใหญ่ และวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่มีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 40 กิโลกรัม สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ยานี้ ควรแจ้งข้อมูลเบื้องต้นกับแพทย์ เช่น ประวัติการแพ้ยา ประวัติการรักษาโรคระบบหลอดเลือดหัวใจ การตั้งครรภ์และการให้นมบุตร รวมถึงประวัติการได้รับวัคซีน เป็นต้น


ทั้งนี้ ยา Evusheld ได้รับการขึ้นทะเบียนยาแล้ว จากทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยผลการศึกษาพบว่ายาตัวนี้ มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อในที่มีอาการรุนแรง ต่อทุกสายพันธุ์ย่อยโควิด -19 รวมถึงสายพันธุ์โอมิครอนได้