อนุฯกมธ.หวั่นราคาน้ำมันปาล์มพุ่ง เชิญกรมการค้าภายในชี้แจง แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สกัดลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ

 

 

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2565 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาโครงสร้างราคาการตรวจสอบการลักลอบการนำเข้าน้ำมันปาล์ม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการ บริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ปาล์มน้ำมัน) กล่าวว่า คณะอนุกมธ.มีความห่วงใยถึงราคาน้ำมันปาล์มขวดที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในขณะนี้ โดยพบว่าบางพื้นที่มีราคาขายถึงขวดละกว่า 60 บาท ทั้งที่ความเป็นจริงควรจะต้องมีราคาไม่เกิน 58 บาท/ขวด ซึ่งราคาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภค

ทั้งนี้ หากตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุของราคาน้ำมันปาล์มขวดแพง อาจเกิดขึ้นจากราคาต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ในแต่ละพื้นที่มีราคาไม่เท่ากัน เมื่อรวมกับราคาต้นทุนการผลิตที่กรมการค้าภายในและสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มมีความเห็นชอบร่วมกัน ได้แก่ ต้นทุนภาชนะบรรจุขวด ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมการสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทั้งกำไรที่บวกกับส่วนเหลื่อมทุกช่วงราคา ซึ่งภาครัฐได้กำหนดไว้ รวมเป็นจำนวน 12.94 บาท ทำให้ราคาขายน้ำมันปาล์มขวดในตลาดเกินกว่า 60 บาท

ทาง คณะอนุกมธ. จึงได้ทำหนังสือถึงกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอข้อมูลชี้แจงถึงปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเสนอให้มีการใช้หลักเกณฑ์ตั้งราคากลางรับซื้อที่จะต้องประกาศให้เป็นราคาที่เท่ากัน หรือใกล้เคียงกันในทุกจังหวัด และคณะอนุกมธ.ยังได้แสดงความกังวลถึงเรื่องของการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการตรวจสอบการลักลอบนำเข้า และตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มภายในประเทศอย่างจริงจัง รวมทั้งขอให้ กรมการค้าภายในชี้แจงถึงสาเหตุที่ราคาปุ๋ยแพงกว่า 100 % ตนหวังว่า กรมการค้าภายใน จะสามารถชี้แจงข้อมูลได้ทุกเรื่อง