กบง.เห็นชอบ คงราคาก๊าซ LPG 318 บาทต่อถัง 15 กก. ต่อเนื่องถึง 31 มี.ค.นี้ วอน ปตท.คงราคา NGV กก.ละ 15.59 บาท อีก 1 เดือน

 

เพจไทยคู่ฟัา เผยข่าวดี! ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วานนี้ (11 ม.ค.2565) มีมติเห็นชอบการทบทวนการกำหนดราคาแอลพีจี โดยให้คงราคาไว้ที่ 318 บาท ต่อถัง 15 กิโลกรัม ไปถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมปัญหา และดูแลประชาชนไม่ให้รับความเดือดร้อนในเรื่องแอลพีจี

นอกจากนี้ ที่ประชุม กบง. ยังมีมติเห็นชอบการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles:NGV) หรือเอ็นจีวี ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยขอความอนุเคราะห์ ปตท. คงราคาขายปลีกเอ็นจีวีที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และคงราคาขายปลีกเอ็นจีวี โครงการ “เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน” ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 2565 -15 มี.ค. 2565