ศบค.พบอัตราเสียชีวิตระลอก ม.ค. 0.26% ชี้เฉพาะ 10 ม.ค. ดับ 13 ราย 100% อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีน หรือรับไม่ครบโดส 

 

วันที่ 10 ม.ค. 2565 พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เเถลงข่าวสถานการณ์โควิด -19 ประจำวัน โดยระบุว่า สถานการณ์ทั่วโลกวันนี้มีรายงานการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 1.8 ล้านคน ผู้เสียชีวิตราว 3.3 พันราย (ร้อยละ 1.79) ซึ่งมีเเนวโน้มลดลง โดยสหรัฐฯ ยังเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุด 3.08 เเสนราย ส่วนไทยอยู่อันดับ 25 

สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระลอก ม.ค. ปี 2565 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,926 ราย หายป่วย 3,612 ราย กำลังรักษาตัว 58,159 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 495 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 115 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น เเละอัตราการเสียชีวิต ตั้งเเต่ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 0.96 เฉพาะระลอก ม.ค. อัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 0.26

พญ.สุมนี กล่าวต่อถึงจำนวนผู้เสียชีวิตวันนี้มี 13 ราย โดยค่ากลางของอายุ 77 ปี เเบ่งเป็นชาย 4 ราย เเละหญิง 9 ราย ยืนยันว่า ร้อยละ 100 ของผู้เสียชีวิตวันนี้ทั้งหมด อยู่ในกลุ่มเสี่ยง คือ อายุมากกว่า 60 ปี เเละมีโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือไขมันโลหิตสูง  โดยมี 10 ราย จาก 13 รายที่เสียชีวิตไม่ได้รับวัคซีนหรือรับไม่ครบโดส 

ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่ จ.นครปฐม ชลบุรี ยะลา จังหวัดละ 2 ราย เลย พิษณุโลก ลำปาง อุตรดิตถ์ สตูล กาญจนบุรี ตราด จังหวัดละ 1 ราย

ทั้งนี้ ศบค.ยังเฝ้าระวังคลัสเตอร์ปีใหม่ ซึ่งมีการรับรายงานจากหลายจังหวัดว่า พบใน จ.อุบลราชธานี 33 ราย ขอนเเก่น 25 ราย ประจวบฯ 22 ราย  นครศรีธรรมราช 13 ราย  ราชบุรี 8 ราย ลพบุรี 7 ราย  พะเยา 6 ราย น่าน 8 ราย อำนาจเจริญ 5 ราย ชลบุรี 5 ราย ยโสธร 6 ราย เเละมหาสารคาม 4 ราย เเละคลัสเตอร์งานเลี้ยงวันเกิด 1 งาน ใน จ.จันทบุรี ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากกา่รดื่มกินในสถานที่หนาเเน่นอย่างมาก เเละส่วนใหญ่การกินสังสรรค์ใช้เวลานานนั่นเอง