สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ แก่ร้านภูฟ้า เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ รูปเสือสีเหลืองมีลายพาดกลอนสีน้ำตาล นอนฝันหวานว่า คงจะได้รับประทานไอศกรีมของโปรดในไม่ช้า จึงนอนรออย่างมีความหวัง และอดทนยิ่ง พร้อมกับทรงลงลายพระราชหัตถ์ด้วยปากกาสีน้ำเงิน ทรงลงพระนามาภิไธย “สิรินธร” บนภาพวาดฝีพระหัตถ์

โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพร ส.ค.ส. ๒๕๖๕ สวัสดีปีขาลเสือ “ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน” แก่ปวงชนชาวไทยให้มีความสุข ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ความว่า


ส.ค.ส. ๒๕๖๕ สวัสดีปีขาลเสือ

“ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน”
อันปีขาลนี่หรือคือปีเสือ
ทำอะไรต้องไม่เบื่อรีบขวนขวาย
จะมีบททดสอบทั้งใจกาย
อดทนไว้จะสบายกว่าใครใคร
ถึงโรคภัยไข้เจ็บยังมีอยู่
ถ้าเรารู้การป้องกันก็อยู่ได้
ใส่หน้ากากอยู่เสมอโรคห่างไกล
มีน้ำใจอารีดียิ่งเอย