ป.ป.ช.เปิดรายการทรัพย์สินหนี้สิน 3 กรรมการบริหาร ส.ส.ท. กรณีพ้นจากตำแหน่ง ‘อ.ไก่’ สุดารัตน์-คู่สมรส รวย 22 ล้าน  ‘สุวรรณา’ เงินฝาก 5 แสน-‘สุธีร์’ ไม่มีหนี้สิน

 

ทีมข่าวออนไลน์ช่อง 8 รายงานว่า วันที่ 20 ต.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส กรณีพ้นจากตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

-นางสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล กรรมการบริหาร/รองผู้อำนวยการ

นางสุดารัตน์ เข้ารับตำแหน่งในวันที่ 30 ก.ค. 2560 ปัจจุบันอายุ 63 ปี สมรสกับนายสันชาย จันทราวัฒนากุล มีบุตรด้วยกัน 1 คน มีเงินฝาก 4,400,733.25 บาท เงินลงทุน 3,434,088.34 บาท ที่ดิน 400,000 บาท ยานพาหนะ 1,000,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 288,050 บาท รวมทรัพย์สิน  9,522,871.59 บาท หนี้สิน 14,000 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

ส่วนคู่สมรสมีเงินฝาก 721,059.78 บาท เงินลงทุน 3,874,334.52 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7,200,000 บาท ยานพาหนะ 400,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 288,050 บาท รวมทรัพย์สิน 12,483,481.30 บาท หนี้สิน 112,656 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

รวมทรัพย์สินทั้งหมด 22,006,352.89 บาท หนี้สิน 126,656 บาท

 

-นายสุธีร์ รัตนนาคินทร์ กรรมการบริหาร

นายสุธีร์ ปัจจุบันอายุ 72 ปี มีเงินฝากในบัญชีราว 5 แสนบาท เงินลงทุน 6,001,717.58 บาท ที่ดิน 4,573,350 บาท ยานพาหนะ 2,500,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 840,000 บาท รวมทรัพย์สิน 21,032,434.8 บาท ไม่มีหนี้สิน

ส่วนคู่สมรส มีเงินฝากในบัญชีราว 11 ล้านบาท เงินลงทุน 1 ล้านบาท ที่ดิน 470,000 บาท ยานพาหนะ 1 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 170,000 บาท รวมทรัพย์สิน 14,220,636.9 บาท ไม่มีหนี้สิน

รวมทรัพย์สินทั้งหมด 35,253,071.7 บาท ไม่มีหนี้สิน

 

-น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ

น.ส.สุวรรณา มีเงินฝาก 516,717.61 บาท(พันธบัตรธนาคารกรุงไทยจำนวน 500,000 บาท อีก 16,717.16 บาท เป็นบัญชีเงินฝากธนาคาร 5 บัญชีและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 1 บัญชี) เงินลงทุน 7,877,250.51 บาท (หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5,112,100 บาท และกองทุนอื่นอีก 9 กองทุน) เงินให้กู้ยืม 1,500,000 บาท (นายวัฒนา คูณชัยพาณิชย์ จำนวน 1.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2560)

นอกจากนี้มีที่ดิน 7,056,877 บาท ( โฉนดที่ดิน 8 ฉบับที่กรุงเทพ นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสาคร นส.3ก ที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีอีก 1 ฉบับ) โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5,000,000 บาท (ตึกแถว ถ.จักรเพชร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 1 ล้านบาท, ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นที่บางบัวทอง 2 ล้านบาท และบ้านพัก 2 ชั้น ที่สมุทรสาคร 2 ล้านบาท) ยานพาหนะ 798,000 บาท (รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลจำนวน 2 คัน)

ทรัพย์สินอื่น 4,600,000 บาท (เฟอร์นิเจอร์โบราณตกแต่งบ้าน 2 ล้านบาท, เครื่องประดับ พระเครื่อง 2.5 ล้านบาท และพระพุทธรูปบูชา 100,000 บาท)

รวมทรัพย์สิน 27,348,845.12 บาท และมีหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือจำนวน 4,230,152.11 บาท(สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)