ปิดถาวร-เลิกกิจการ รร.อำนวยศิลป์ธนบุรี  ตั้งแต่ 30 เม.ย. 65 หลังขาดทุนต่อเนื่อง เตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครอง คืนเงินแรกเข้า เงินบริจาคมูลนิธิ จิตร-เอิบ ทังสุบุตร พร้อมหาสถาบันการศึกษาใกล้เคียงให้นักเรียนใหม่

 

ทีมข่าวออนไลน์ช่อง 8 รายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2564 โรงเรียนอำนวยศิลป์ ธนบุรี ออกประกาศถึงนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่อง การปิดสถานศึกษา/เลิกกิจการโรงเรียน ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 (30 เม.ย. 2565) มีรายละเอียด ดังนี้

โรงเรียนมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 ได้พิจารณาและมีมติที่จะปิดสถานศึกษา ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 (สิ้นเดือน เม.ย. 2565) เนื่องจากโรงเรียนประสบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องและยิ่งมาประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งยาวนานกว่าที่คาดคิด โรงเรียนจึงยิ่งประสบปัญหาสภาพคล่อง ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิอำนวยศิลป์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ตาม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนโรงเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนจึงพิจารณาคืนเงินค่าแรกเข้าที่จ่ายให้โรงเรียนและเงินบริจาคที่มอบให้แก่มูลนิธิอำนวยศิลป์ จิตร-เอิบ ทังสุบุตร ให้ตามที่ได้จ่ายจริง โดยจะทำการคิดเป็นส่วนลดของค่าเทอมของภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 นี้ เว้นแต่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ฝ่ายบัญชีจะทำหนังสือแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ปกครองแต่ละท่านเป็นรายบุคคลอีกครั้ง

นอกจากนี้โรงเรียนได้ทำการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้พิจารณาตามเอกสารแนบ โรงเรียนพร้อมให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้ปกครองสนใจหรือหาข้อมูลของโรงเรียนอื่นเพิ่มเติม