(13 ต.ค.2564) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความสำคัญของวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า วิดีโอเทปเก่าที่ได้ออกอากาศเมื่อปี 2559 ซึ่งเป็นห้วงเวลาหลังสวรรคต ผู้แทนของรัฐบาลอเมริกา ประจำสหประชาชาติ ชื่อ นางซาแมนธา เป็นทูตอเมริกาประจำสหประชาชาติ ได้ลุกขึ้นยืนพูดในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ท่ามกลางสมาชิกผู้แทนประเทศต่าง ๆ เกือบ 200 ประเทศ เป็นข้อความภาษาอังกฤษ มีบรรยายตัววิ่งเป็นภาษาไทย น่าประทับใจมาก และตนยังไม่เคยเห็นต่างชาติคนไหน ที่พูดถึงพระเกียรติคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้อย่างน่าประทับใจ แม้ไม่ได้พูดยาว แต่พูดถึงเรื่องพระราชกรณียกิจ แก้มลิง ถึงการไม่ประทับอยู่ในพระราชวัง แต่เสด็จออกไปเยี่ยมราษฎร พูดถึงเรื่องครอบครัว พูดถึงเรื่องพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ตามคำเชิญของประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ และได้เข้าไปกล่าวในที่ประชุมคองเกรส หรือที่ประชุมรัฐสภาร่วมกัน

ซึ่งรับสั่งว่า คนไทยถือเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ เรื่องความผูกพันทั้งหมด มีความน่าประทับใจมาก และนางซาแมนธา ได้กล่าวยกย่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งอเมริกาเองยิ่งต้องยกย่องว่าทรงยิ่งใหญ่ เพราะว่ามีพระราชสมภพที่อเมริกา

ขณะเดียวกันก็ทรงเข้าพระทัยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกาเป็นอย่างดี เขาได้กล่าวถึงผลงานหลายอย่างของพระองค์ บางทีคนไทยเราเห็นทุกวันก็ชิน บางทีก็ผ่าน ๆ ไป แต่ฝรั่งนาน ๆ เขาได้เห็นที มองไปที่จุดไหนเขาก็เกิดความรู้สึกประทับใจ เวลาผ่านมาถึงบัดนี้ 4-5 ปี ภายหลังการสวรรคต พระองค์ยังสถิตในหทัยราษฎร์ คนไทยยังไม่ลืมในส่วนนั้น รอยพระบาทที่ยาตรา พระราชดำรัสที่ได้รับสั่ง พระราชกรณียกิจที่ได้ทรงกระทำบำเพ็ญ วันนี้ก็ได้เกิดดอกออกผลขึ้นมามากมาย

"ฉะนั้นวันที่ 13 ตุลาคม จึงถือว่าเป็นสำคัญที่ทำให้เรารำลึกถึง การที่ทรงจากไปเมื่อปี 2559 และเชื่อว่ายังอยู่ในหัวใจคนไทยทุกรูปทุกนาม"