(12 ต.ค.2564) นายธนกร วังบุญคงชนะ เผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ หรือ Asia Pacific Economic Cooperation ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปัจจุบันมี สมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ โดยไทยกำลังจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ในปี 2565 ซึ่งเป็นการรับช่วงจากประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายนนี้

คณะกรรมการฯ ได้รายงานความคืบหน้า ในการพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และข้อริเริ่ม/โครงการ ภายใต้แต่ละประเด็นสำคัญ ได้แก่

1. การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุม ภายใต้ แนวทาง BCG Economy

2.การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน

3.การฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว อย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19

 

“การเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ในปี 2565 ไทยพร้อมจะผลักดันวาระต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะ BCG Economy ในระดับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ การฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด -19 จะเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้นำโลกจะใช้โอกาสนี้ในการประชุมหารือ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพ และเป็นเวทีระดับนานาชาติ” นายธนกร กล่าว