ต้องทำอย่างไร? เยียวยาประกันสังคม สถานะเปลี่ยน 'ไม่ได้รับสิทธิ' แล้วยังจะได้เงินอยู่หรือไม่

 

เมื่อวันที่ 21-22 ก.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินให้กับผู้ประกันตน มาตรา 40 พื้นที่ 13 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา คนละ 5,000 บาท

ซึ่งมีผู้ประกันตน ม.40 ม.39 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้มบางส่วน ที่เช็กสถานะในตอนแรกเป็น “ได้รับสิทธิ” แต่ถูกเปลี่ยนเป็น “ไม่ได้รับสิทธิ” หรือถูกเปลี่ยนจาก “สีเขียว” เป็น “สีแดง” ทาง สปส.เข้าไปตรวจสอบปัญหาแล้วพบว่า ผู้ประกันตนที่สถานะเปลี่ยน ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบผ่าน “ตู้บุญเติม” ช่วงวันที่ 4-24 สิงหาคม ซึ่งระบบการเก็บข้อมูลของตู้บุญเติมไม่สามารถระบุได้ว่า การจ่ายเงินของผู้ประกันตนเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด ซึ่งขณะนี้ผู้ให้บริการตู้บุญเติมได้ขอเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อรวบรวมและส่งข้อมูลการจ่ายเงินของคนกลุ่มนี้มาให้กับทาง สปส. เพื่อยืนยันข้อมูล

ดังนั้น ขอให้ผู้ประกันตน ม.40 ในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี รอการยืนยันข้อมูล โดยไม่ต้องขอทบทวนสิทธิ์ แต่หากถึงวันที่ 28 กันยายนแล้ว ยังไม่ได้รับสิทธิ ขอให้ลงทบทวนสิทธิได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้

 

ผู้บริหารตู้บุญเติมแจงขอเวลาแก้ไข ยันทุกคนที่จ่ายแล้วจะได้รับเงินเยียวยา

ด้าน นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) หรือ “บุญเติม” เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้แจ้งการรับเงินสมทบผู้ประกันตนตาม ม.39 และ 40 รอบ 2 และมีผู้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมผ่าน “ตู้บุญเติม” ยังไม่มีข้อมูลขึ้นในระบบของประกันสังคมนั้น บริษัทได้ประสานไปยังสำนักงานประกันสังคม และได้รับการยืนยันว่าผู้ประกันตนตาม ม.40 ที่จ่ายเงินสมทบผ่าน “ตู้บุญเติม” ยังคงได้รับสิทธิเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคมแน่นอน หากจ่ายเงินสมทบตามเงื่อนไขที่กำหนด

“ดังนั้น ผู้ประกันตนทุกคนที่ชำระเงินสมทบผ่าน “ตู้บุญเติม” สามารถตรวจสอบการรับสิทธิรับเงินเยียวยารอบ 2 ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย.2564 ตามที่สำนักงานประกันสังคมแจ้ง โดยบริษัทยังคงยืนยันว่าผู้ประกันตนทุกท่านจะได้รับเงินเยียวยา อย่างแน่นอน หากอยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัดใน 9 กิจการ เช่นเดียวกับการชำระเงินตรงกับหน่วยงานประกันสังคม และทำรายการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนตามเงื่อนไขของประกันสังคมที่ “ตู้บุญเติม” ภายในระยะเวลาที่กำหนด”นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว

 

ยื่นทบทวนสิทธิทางนี้

ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ม.40 และจ่ายเงินสมทบ 4-24 ส.ค.2564 ที่ตรวจสอบสิทธิทาง www.sso.go.th ระบบขึ้นสถานะ "ไม่ได้รับสิทธิ" สามารถยื่น "ทบทวนสิทธิ" ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค.2564

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ

  • โหลดแบบคำขอทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th 
  • ปรินต์แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
  • แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
  • นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)
  • อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรา 33 ดาวน์โหลดแบบรับเรื่องทบทวนสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ที่ www.sso.go.th