อาร์เอส กรุ๊ป ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร แจกจ่าย RS CARE BAG แก่คนในชุมชนที่กักตัว และผู้เดือดร้อนจากโควิด-19

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป ยังคงดำเนินโครงการช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการบริจาค RS CARE BOX กล่องบรรจุยาและเวชภัณฑ์ โดยนอกจากส่งมอบให้แก่กรมการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวที่บ้านแล้ว ล่าสุด คุณนิธิกานต์ จิตเจริญ ผู้อำนวยการสายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ยังได้ทำการส่งมอบ RS CARE BAG ถุงบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ชาวชุมชนในเขตจตุจักรที่ต้องรักษาตัวที่บ้าน และผู้ที่ประสบปัญหาจากโควิด-19 โดยเริ่มทยอยส่งมอบถึงมือชาวชุมชน เริ่มจากชุมชนสามัคคีเทวสุนทร และจะส่งมอบอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะครบ 500 ครัวเรือน

 

 

 

 

สำหรับพื้นที่เขตจตุจักร ขณะนี้หลายชุมชนมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่เริ่มดูแลรักษาตัวเองที่บ้านมากขึ้น ดังนั้น ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากภาคเอกชนในการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ที่ขาดแคลน เช่น น้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้จำเป็น จึงเป็นอีกช่องทางที่ อาร์เอส กรุ๊ป หวังว่า จะช่วยบรรเทาภาระชาวชุมชนในยามวิกฤตเช่นนี้ได้บ้าง

 

 

ติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ที่
www.rs.co.th และ https://www.facebook.com/RSGROUPOFFICIAL