โปรดเกล้าฯ ครม.ประยุทธ์ 2/2 แล้ว "ดอน ปรมัตถ์วินัย" ควบรองนายกฯ/รมว.ต่างประเทศ, "นฤมล" เป็น รมช.แรงงาน