เปิดภาพที่ดิน ครอบครัว"แพรวา" พบปักป้ายขายมานานแล้ว มีแต่คนโทรมาถาม แต่ไม่ซื้อ