หากจะขึ้นเครื่องบิน เราจะต้องตรวจสอบประกาศ และคำสั่งของจังหวัดปลายทาง ก่อนขึ้นเครื่องบินให้ดีนะครับ

เริ่มกันที่ "สนามบินเชียงใหม่" ผู้โดยสารขาเข้าที่เดินทางมาถึงจะต้องกรอกข้อมูลสำหรับติดตามตัวในเอกสาร ชม.1 รับแจกเอกสารคำแนะนำ การเฝ้าสังเกตอาการหรือกักตัวในที่พัก 14 วัน ผู้โดยสารต่างชาติ ต้องกักตัวในที่พักหรือโรงแรมที่จังหวัดกำหนด 14 วัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

"สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย" ผู้โดยสารขาเข้า จะต้องกรอกเอกสารผ่านคิวอาร์โคด หากผู้โดยสารมีภูมิลำเนาและวิถีชีวิตประจำวันในกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล จังหวัดภูเก็ต รวมถึง 4 จังหวัดชายแดนใต้ มากกว่า 1 วัน

เมื่อถึงที่พัก ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเพื่อกักตัวที่บ้าน 14 วัน โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากภูเก็ตต้องรายงานตัวที่โรงแรมเวียงอิน ริเวอร์ไซด์รีสอร์ทและกักตัว 14 วัน

ส่วน "สนามบินภูเก็ต" ยังคงระงับการให้บริการตามคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนฯ จนถึงวันที่ 15 พ.ค. เวลา 23.59 น. 

ตรวจสอบประกาศของจังหวัดปลายทางก่อนขึ้นเครื่องบิน