กระทรวงคมนาคม สั่งกรมการขนส่งทางบก ดูข้อกฎหมายบังคับรถส่วนบุคคลทุกคัน ติดจีพีเอส หวังลดอุบัติเหตุ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งให้ กรมการขนส่งทางบกไปศึกษาข้อกฎหมาย เพื่อดำเนินการให้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน ต้องติดตั้งเครื่องจีพีเอส โดยหวังว่า วิธีดังกล่าว จะช่วยลดอุบัติเหตุ เนื่องจากสามารถควบคุมความเร็วรถ และตรวจสอบข้อมูลการขับขี่ได้

ล่าสุดอยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องราคาอุปกรณ์จีพีเอส ที่ปัจจุบันราคาประมาณ 3,000 บาทต่อคัน และค่าบริการระบบอีก 300 บาทต่อคัน ซึ่งถือว่าถูกลงกว่าในอดีต แต่หากจะข้อกฎหมายผ่าน และบังคับใช้ได้จริงก็จะต้องทำให้ราคาถูกลงอีก โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องราคาภายในเดือนตุลาคมนี้

ซึ่งเริ่มแรกจะเริ่มบังคับใช้กับรถจดทะเบียนใหม่ หากดำเนินการได้ไทยจะนับเป็นประเทศแรกในโลกที่สามารถบังคับการใช้กฎหมายประเภทนี้ได้

โดยหากแก้เพียงกฎกระทรวงจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ก่อนที่จะบังคับใช้ แต่หากแก้เป็นกฎหมายจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยจะต้องเปิดรับฟังเสียงจากภาคประชาสังคมก่อนด้วย

คมนาคมเตรียมบังคับรถส่วนบุคคล ติดตั้ง "จีพีเอส" ทุกคัน