สัตวแพทย์ประจำ WATCHDOG THAILAND แจงเงินบริจาคช่วยเหลือสุนัขเกรทเดนทั้ง 13 ตัว ทั้งที่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐไปแล้วว่า เงินส่วนที่เหลือ ก็จะนำไปช่วยสัตว์กรณีอื่นที่อยู่ในการดูแลต่อไป

กรณีแฟนเพจ WATCHDOG THAILAND เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือสุนัขพันธุ์เกรทเดนจำนวน 13 ตัว ที่มีลำตัวซูบผอม เหลือเนื้อติดกระดูก เพราะถูกเจ้าของปล่อยทิ้ง หลังเพาะพันธุ์แล้วขายไม่ออก ทำให้มีผู้ใจบุญโอนเงินบริจาคเข้ามาจำนวนมาก แต่ภายหลังพบว่า ทาง WATCHDOG THAILAND ได้ประสาน กองสวัสดิภาพสัตว์กรมปศุสัตว์ และปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เข้าช่วยเหลือ จึงมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่า เมื่อมีองค์กรภาครัฐมาดูแลสุนัข ทำไมถึงต้อง เปิดรับบริจาค

สัตวแพทย์หญิงภัทรนันท์ สัจจารมย์ สัตวแพทย์ประจำ WATCHDOG THAILAND ชี้แจงกับทีมข่าวช่อง 8 กรณีการเปิดรับบริจาคว่า ทางองค์กรจำเป็นต้องขอรับบริจาค เนื่องจากสัตว์แต่ละเคสที่ให้การช่วยเหลือมีค่าใช้จ่าย เช่น การรักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายไปจนถึงการหาที่อยู่ใหม่ให้สัตว์ จนกว่าคดีจะแล้วเสร็จ

ในกรณีสุนัขเกรทเดนทั้ง 13 ตัว แม้ว่า ภาครัฐจะเข้ามาดูแลแล้ว แต่เงินบริจาคที่เหลือก็จะนำไปช่วยในเคสอื่นๆต่อไป ถ้าหากผู้ใดไม่ประสงค์จะช่วยเหลือเคสอื่น ต้องการอยากจะช่วยแค่เคสสุนัขเกรทเดนที่ปิดการรับบริจาคไปแล้วนั้น ก็สามารถทักอินบ๊อกซ์ในแฟนเพจเฟซบุ๊ก เพื่อขอเงินบริจาคคืนได้

ส่วนกรณีบัญชีบริจาค เป็นชื่อของบุคคล ขอชี้แจงว่า เป็นชื่อหนึ่งในคณะกรรมการอาวุโสของ WATCHDOG คือ คุณเมตตา เตมียศิลปิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี จึงได้รับความไว้วางใจในการใช้ชื่อเป็นบัญชีเปิดรับบริจาค ขณะเดียวกันก็ได้ยื่นเรื่องขอเปิดบัญชีบริจาคในนามองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฏหมายแล้ว

สำหรับ WATCHDOG THAILAND เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ประสานงานด้านกฎหมาย เกี่ยวกับสัตว์ที่โดนทำร้าย ทารุณกรรม และค้าสัตว์ข้ามชาติ โดยจะมีเจ้าหน้าที่อาสาขององค์กรลงพื้นที่ และติดตามคดีจนถึงศาลตัดสิน หากสัตว์มีชีวิตอยู่ก็ต้องนำมารักษา และเมื่อคดีจบก็ต้องหาเจ้าของใหม่ต่อไป โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาจากเงินที่ประชาชนผู้ใจบุญบริจาคเข้ามาทางบัญชี

แพทย์อาสา WATCHDOG THAILAND แจง เปิดรับบริจาคผ่านเฟซบุ๊ก