กกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย การคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ระบุ หากไม่คำนวณตามวิธีกระจายให้พรรคเล็กจะไม่ลงตัว 150 คน และไม่สามารถประกาศผลได้

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ได้ลงมติเห็นชอบให้ส่งกรณีปัญหาข้อขัดแย้งทางกฎหมาย ในการคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยระบุว่าแม้ กกต.จะได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเลือกตั้ง จนสามารถคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อครบ 150 คน และเป็นแนวทางที่ตรงกับเจตนารมณ์ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้วางไว้ แต่เมื่อพิจารณาในแนวทางที่ดำเนินการตามกฎหมายเลือกตั้งมาตรา 128 (5) คือการจัดสรร ส.ส.ให้พรรคการเมืองที่มีจำนวน ส.ส.ต่ำกว่าจำนวนที่พึงได้ แล้ว อาจจะมีผลขัดแย้งกับที่รัฐธรรมนูญมาตรา 91(2) และ (4) กำหนดไว้ คือต้องไม่ให้การจัดสรรจำนวน ส.ส.ให้พรรคการเมืองเกินจำนวนที่พึงมี

ซึ่ง กกต.ให้เหตุผลเพิ่มเติมด้วยว่า หากใช้หลักเฉพาะตามรัฐธรรมนูญ จะไม่สามารถจัดสรรได้ลงตัวที่ 150 ที่นั่ง และผลคำนวณนี้จะไม่สามารถนำไปประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้ เพราะจะผิดกฎหมาย จึงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิฉัยใน 2 ประเด็น คือ กกต.สามารถใช้วิธีคำนวณโดยสามารถจัดสรรให้พรรคการเมืองได้ ส.ส.แต่จะเกินค่าเฉลี่ย ส.ส.ที่พึงมีได้หรือไม่ และการคำนวณลักษณนี้จะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่